O FIRMIE


Zapewniamy kompleksowe usługi programistyczne - od zdefiniowania projektu, analizy
wymagań biznesowych po projektowanie, rozwój, testowanie
oraz wsparcie wprowadzonego systemu.

Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu oraz tworzeniu oprogramowania.
Powstające u nas aplikacje wyróżniają się ergonomią, estetyką oraz bezawaryjnością.
OFERTA


Świadczymy szeroko rozumiane usługi programistyczne. W zależności od potrzeb klienta zapewniamy realizację
zarówno całego cyklu projektu oraz tylko niektórych jego elementów.

ZAPEWNIAMY:Tworzenie i rozwój aplikacji PC
– software


Tworzenie i rozwój aplikacji Web


Tworzenie i rozwój oprogramowania
na urządzenia embedded
- firmware


Tworzenie i rozwój oprogramowania
na urządzenia mobilne.


Integrację różnorodnych systemów informatycznych: różne rodzaje aplikacji PC, aplikacje PC z oprogramowaniem urządzeń embedded i urządzeń mobilnych. Integracja każdego rodzaju oprogramowania z aplikacjami Web.


Tworzenie baz danych


Optymalizację systemów


Innowacyjne rozwiązania systemowe


Implementację, wdrażanie
nowych technologii

MiLOG Mobile to kompleksowe narzędzie do zbierania, przetwarzania i prezentacji informacji związanych z rejestracją trasy przejazdu kierowcy oraz wykonywanych przez niego czynności.Dlaczego kompleksowe? Ponieważ:

Po pierwsze – każdy z kierowców, na posiadanym przez siebie telefonie komórkowym instaluje aplikację, która będzie rejestrowała trasę jego przejazdu na podstawie współrzędnych geograficznych.

Po drugie – każdy z kierowców, dzięki kracie kierowcy ma możliwość gromadzenia dokładnych informacji na temat czynności, które wykonywał, w tym, w jakim dniu i czasie, np.: rowadził pojazd, miał przerwę, wykonywał czynności związane z załadunkiem, itd.

Po trzecie – po powrocie kierowca ma możliwość wysłania, z aplikacji MiLOG Mobile (przez internet), trasy przejazdu na specjalnie do tego celu przygotowaną platformę internetową oraz wprowadzenia na niej plików zaczytanych z karty kierowcy.

Po czwarte – dane z aplikacji są łączone z danymi z karty kierowcy i prezentowane w postaci zestawień, które zawierają m.in. na terenie jakich państw przejazd się odbywał. Jest to szczególnie ważne np. w przypadku wymogów informacyjnych stawianych przez nowowprowadzoną ustawę dot. płacy minimalnej na terytorium Niemiec - MiLOG*.

Po piąte – platforma daje możliwość, na postawie zgromadzonych danych, wygenerowania szczegółowych raportów dotyczących wybranych lub wszystkich kierowców.

*MiLoG (Mindestlohngesetz) - niemiecka ustawa o płacy minimalnej

Główne cechy platformy:
 • Obsługa wielu pracowników: rejestrowanych może być jednocześnie wielu kierowców.
 • Prosta identyfikacja: pracownik rozpoznawany jest przez przypisany do niego numer telefonu komórkowego. Ponadto istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji dotyczących pracownika.
 • Prosta instalacja: użytkownik może pobrać aplikację ze sklepu internetowego i zainstalować aplikację mobilną.
 • Prosta obsługa: rejestracja trasy i jej wysyłka odbywa się przy pomocy trzech przycisków (Start, Stop, Wyślij).
 • Dostęp z każdego miejsca: dostęp do danych przez przeglądarkę internetową.
 • Rozszerzona wizualizacja danych: możliwość prezentacji danych dotyczących każdego kierowcy (przypisanego do niego numeru telefonu)
 • Generowanie raportów: możliwość wygenerowania raportów zbiorczych dla wybranych lub wszystkich kierowców.

Rejestrowane informacje:
 • Urządzenie mobilne – współrzędne geograficzne urządzenia, na którym została zainstalowana aplikacja.
 • Karta kierowcy – dane z tachografu cyfrowego, standardowe informacje przechowywane na kracie, m.in. dotyczące czasu jazdy, prędkości, przerw, itd.

Format przechowywanych danych:
 • Plik trasy – współrzędne geograficzne urządzenia, na którym została zainstalowana aplikacja.
 • Format *.DDD – standard przechowywania informacji z cyfrowego tachografu kierowcy.

Technologia:
 • Aplikacja przeznaczoną na urządzenia mobilne – obsługiwana na platformie Android, iOS, Windows Mobile

Licencjonowanie aplikacji:
 • Licencja obejmuje jednego użytkownika (jeden numer telefonu komórkowego).

Opłata:
 • Opłata pobierana jest miesięcznie za jednego użytkownika (jeden numer telefonu komórkowego).

Usługa obejmuje:
 • Możliwość pobrania i zainstalowania aplikacji na urządzeniu.
 • Możliwość przypisania numeru telefonu do pracownika
 • Dostęp do platformy internetowej gromadzącej, przetwarzającej i prezentującej dane.


strzałka do góry